Teras Çatı Yalıtımları

UV dayanımlı, çatılar için, su geçirimsiz, su buharı geçirimli, esnek,
derzsiz olarak uygulanabilen, tek ,komponentli, püskürtülerek uygulanan su
yalıtım malzemesidir. Elastik ,bir malzeme olup dış hava koşullarına karşı
dayanıklıdır,aderansı ,yüksektir.
UYGULAMA ALANLARI
Bitümlü, metal, mineral, ve elyaflı çimento esaslı çatıların,
dere ve ,olukların su yalıtımında ,kullanılır. Sürekli su altında
kalan yapılar(rezervuar, su depoları vb.)için uygun değildir.
Gezilmeyen, UVye açık, alanlarda son derece emniyetli su yalıtımı sağlar.