Temel Bohçalama Sistemi

1- Beton zeminin üstü süpürülerek ,toz,kum gibi maddelerden temizlenir.
2- İyi bir yapışma için bir veya iki kat astar kıl fırça ile sürülür.
3- Grobetonun üzerine, membran şalumo ile bir yüzeyi eritilerek yapıştırılır.
4- Bini boyu en az 10 cm olmalıdır.
5- Bini yerleri şalumo ile eritilerek ince uçlu mala ile birbirine geçmesi sağlanır.
6- En az 40 cm membran Grobetondan dışarıya taşırılıp,o şekilde serbest bırakılır.
7- İkinci kat membran, birinci ,kat membranın ek yerlerini
ortalayacak şekilde yapıştırılır.
8- Temel atılıp perde beton döküldükten sonra, temelin ,altından çıkan
40cm membran perde betonuna dikey yapıştırılır.
9- Toprak yüzeyi en az 30cm ,geçecek kadar perde betona 2 kat ,membran ,uygulanır.

ÖNERİLER
a) LPG tüpünde yüksek basınçlı dedantör kullanılmalıdır.
b) Şalumo mandallı ve geniş kafalı olmalıdır.
c) Birinci kat membran P-4000 ikinci kat membran
P-3000 veya birinci kat membran F-3000 ikinci kat membran ,P-3000 kullanılabilir.
d) Perde betonuna membran dikey olarak yapıştırılmalıdır.
e) Dolgu yapılırken izolasyon yırtılma ve delinmelere karşı korunmalıdır.

temel bohçalama